Psykologi

Psykologisen työn tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja psyykkistä joustavuutta sekä lievittää kärsimystä ja auttaa selviytymään niistä haasteista, joita elämässä tulee eteen meille kaikille.

Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka on laillistanut terveydenhuollon valvontavirasto (VALVIRA). Lyhyesti ilmaistuna psykologia on tiede ihmisistä: käyttäytymisestämme, mielen toiminnasta ja tunteistamme. Psykologi on mielenterveyden ja sen kehityksen haasteiden asiantuntija. Koulutus psykologiksi on laaja tieteellinen yliopistotasoinen koulutus.

Psykologin ammatissa yhdistyvät tieteellinen ajattelu, ihmisen psyykkisen kehityksen ja käyttäytymisen asiantuntemus ja ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutussuhteista. Lisää tietoa psykologin ammatista löytyy esimerkiksi psykologiliiton sivuilta.

Psykologi ei voi määrätä lääkitystä. Lääkitysasioissa on hyvä kääntyä psykiatrin puoleen.

Kuvateksti