Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on tavoitteellista terveydenhuollon hoitoa, joka on todettu tieteellisesti vaikutattavaksi hoitomuodoksi. Psykoterapiassa tähdätään asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen ja toimintakyvyn vahvistumiseen. Tavoitteet luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ja prosessin edetessä ne voivat tarkentua ja muokkaantua.

Integratiivisessa lähetymistavassa pyritään yhdistämään eri psykoterapiasuuntausten tietoa (esim. kognitiivista ja psykodynaamista näkökulmaa) asiakkaan tilanteen hahmottamisessa ja häntä palvelevalla tavalla. Integratiivisessa työskentelyssä painotetaan eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuottavia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.

Tärkeää on, että asiakkaan yksilölliset tarpeet tulisivat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi hoidossa. Lisää tietoa aiheesta voi lukea esimerkiksi integratiivisen psykoterapiayhdistyksen sivuilta (www.integratiivinenpsykoterapia.fi.)

Psykoterapia on ainutkertainen prosessi, jonka jokainen kokee omanlaisella tavallaan. Se voi olla matka, jossa tutustuu itseensä ja elämänkulkuunsa paremmin, tavoittaa asioiden merkityksiä ja syy-yhteyksiä ja kohtaa itselle merkityksellisiä asioita. Itsehavainnoinnin kehittymisen kautta on mahdollista elää omannäköistä elämäänsä täysipainoisemmin.

Tervetuloa matkalle!


Kuvateksti